Skip to main content
Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2024

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

Phường Hoàng Văn Thụ: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Sáng ngày 30/01/

Phường Hoàng Văn Thụ: Công tác Huấn luyện dân quân năm 2023

Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2023

              Thực hiện Kế hoạch 17/KH-BCH ngày 12/7/2023 về việc Huấn luyện dân quân cơ động năm 2023 của UBND phường Hoàng Văn Thụ.

Phường Hoàng Văn Thụ: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”

Phường Hoàng Văn Thụ: Hội nghị tuyên truyền Luật NVQS

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023, ngày 11/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Đoà

Phường Hoàng Văn Thụ: Hoạt động của BCHQS và lực lượng dân quân phường trong đợt huấn luyện năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 200/HD-BCH ngày 07/4/2022 của Ban CHQS Thành phố Lạng Sơn về Hướng dẫn nội dung chương trình, thời gian huấn luyện DQTV năm 2022;

Phường Hoàng Văn Thụ: Hội nghị Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Phường Hoàng Văn Thụ: Hội nghị Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About