Skip to main content

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-BCH ngày 19/3/2024 của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn. Ngày 21/4/2024, Ban chỉ huy quân sự phường Hoàng Văn Thụ phối hợp tổ chức đăng ký NVQS cho công dân nam tuổi 17 (sinh năm 2007) trên địa bàn phường.

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

 

Năm 2024 trên địa bàn phường có 104 công dân trong độ tuổi 17 thuộc diện đăng ký NVQS lần đâu theo luật Nghĩa vụ Quân sự. Công tác đăng ký còn giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật NVQS, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền đến các công dân trong độ tuổi

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

Kết thúc đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân tuổi 17 năm 2024 có 90/104 công dân đã tham gia đăng ký.

Ban CHQS phường Hoàng Văn Thụ đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, tự khai sức khỏe về cân nặng, chiều cao và tiền sử bệnh lý. Đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho các công dân.

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tổ chức Đăng ký NVQS cho công dân 17 tuổi trên địa bàn

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân tuổi 17 trên địa bàn phường cũng là bước nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi. Đây là nguồn công dân trong độ tuổi phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào những năm tiếp theo./.

                                                                                Người thực hiện: Lương Trang - CC VH-XH

About