Skip to main content

Phường Hoàng Văn Thụ: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Sáng ngày 30/01/2024, Đoàn phường phối hợp với Ban Chỉ hy quân sự phường đã đón 04 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Phường Hoàng Văn Thụ: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Phường Hoàng Văn Thụ: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

                                                                                          Đón 04 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

Sau 18 tháng huấn luyện quân ngũ tại đơn, các thanh niên xuất ngũ trở về địa phương với tinh thần tươi mới, phấn khởi. Các thanh niên về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục học tập, tích cực lao động, sản xuất tạo thu nhập cho bản thân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Phường Hoàng Văn Thụ: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

About