Skip to main content

Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2023

              Thực hiện Kế hoạch 17/KH-BCH ngày 12/7/2023 về việc Huấn luyện dân quân cơ động năm 2023 của UBND phường Hoàng Văn Thụ.

         Sáng ngày 20/7/2023, Ban CHQS phường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 tại nhà Văn hoá Khối 6 - Phường Hoàng Văn Thụ. Đến dự có đ/c Trung tá Vũ Chí Đăng chính trị viên - Phó BCHQS thành phố, các đ/c Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường và các đ/c khối trưởng phố.

Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2023

        Sáng ngày 20/7/2023, Ban CHQS phường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 tại nhà Văn hoá Khối 6 - Phường Hoàng Văn Thụ. Đến dự có đ/c Trung tá Vũ Chí Đăng chính trị viên - Phó BCHQS thành phố, các đ/c Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường và các đ/c khối trưởng phố.

 Sáng ngày 20/7/2023, Ban CHQS phường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 tại nhà Văn hoá Khối 6 - Phường Hoàng Văn Thụ. Đến dự có đ/c Trung tá Vũ Chí Đăng chính trị viên - Phó BCHQS thành phố, các đ/c Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường và các đ/c khối trưởng phố.

      BCH quân sự đã tham mưu cho UBND phường ban hành các Quyết định thành lập như BCĐ, BTC, Tổ giáo viên, xây dựng Dự trù kinh phí, đồng thời ban hành Quyết định điều động lực lượng Dân quân tham gia huấn luyện năm 2023 đối với 52 đồng chí dân quân. Thời gian tổ chức từ 7 giờ 00 ngày 20/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023 cụ thể: Dân quân Cơ động huấn luyện (12 ngày) 28 người và Dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 huấn luyện (7 ngày) 24 người

     Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2023

Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2023

                                                                                                                                Thực hiện: Lương Trang VH-XH

About