Skip to main content

Phường Hoàng Văn Thụ: Tổng duyệt chương trình văn nghệ khai mạc lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024 (ngày 22 âm lịch)

Ngày 29/2/2024 UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức cương trình tổng duyệt văn nghệ khai mạc Lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024 (ngày 22 âm lịch) Đến dự có Đồng chí Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng VH-TT; Văn phòng HĐND-UBND; Thành Đoàn Lạng Sơn và các đồng chí Lãnh đạo UBND phường và các thành viên BTC lễ hội phường Hoàng Văn Thụ xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tin bài: Tổng duyệt chương trình văn nghệ tổ chức lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024. Ngày 29/2/2024 UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức cương trình tổng duyệt văn nghệ khai mạc Lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024 (ngày 22 âm lịch) Đến dự có Đồng chí Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng VH-TT; Văn phòng HĐND-UBND; Thành Đoàn Lạng Sơn và các đồng chí Lãnh đạo UBND phường và các thành viên BTC lễ hội phường Hoàng Văn Thụ xuân Giáp Thìn năm 2024. Khai mạc Lễ hội đền Tả Phủ Kỳ Lừa xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm 5 tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, về Lạng Sơn… được các nghệ sỹ trung tâm văn hoá thành phố Lạng Sơn; các câu lạc bộ văn nghệ phường Hoàng Văn Thụ biểu diễn. Mở đầu là bài hát “Về Lạng Sơn” - Sáng tác Đoàn Đăng Đức; tiết mục then “Xuân mà”; Song ca ca khúc Xuân yêu đời; màn hát múa tiết mục “Cô bé thượng ngàn” do câu lạc bộ hát then phường biểu diễn. Màn kết là tiết mục “đẹp mãi quê mình Lạng Sơn ơi” do tốp múa trường Mầm non Hoàng Văn Thụ biểu diễn.

Khai mạc Lễ hội đền Tả Phủ Kỳ Lừa xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm 5 tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, về Lạng Sơn… được các nghệ sỹ trung tâm văn hoá thành phố Lạng Sơn; các câu lạc bộ văn nghệ phường Hoàng Văn Thụ biểu diễn.

Tin bài: Tổng duyệt chương trình văn nghệ tổ chức lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024. Ngày 29/2/2024 UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức cương trình tổng duyệt văn nghệ khai mạc Lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024 (ngày 22 âm lịch) Đến dự có Đồng chí Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng VH-TT; Văn phòng HĐND-UBND; Thành Đoàn Lạng Sơn và các đồng chí Lãnh đạo UBND phường và các thành viên BTC lễ hội phường Hoàng Văn Thụ xuân Giáp Thìn năm 2024. Khai mạc Lễ hội đền Tả Phủ Kỳ Lừa xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm 5 tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, về Lạng Sơn… được các nghệ sỹ trung tâm văn hoá thành phố Lạng Sơn; các câu lạc bộ văn nghệ phường Hoàng Văn Thụ biểu diễn. Mở đầu là bài hát “Về Lạng Sơn” - Sáng tác Đoàn Đăng Đức; tiết mục then “Xuân mà”; Song ca ca khúc Xuân yêu đời; màn hát múa tiết mục “Cô bé thượng ngàn” do câu lạc bộ hát then phường biểu diễn. Màn kết là tiết mục “đẹp mãi quê mình Lạng Sơn ơi” do tốp múa trường Mầm non Hoàng Văn Thụ biểu diễn.

Mở đầu là bài hát “Về Lạng Sơn” - Sáng tác Đoàn Đăng Đức; tiết mục then “Xuân mà”; Song ca ca khúc Xuân yêu đời; màn hát múa tiết mục “Cô bé thượng ngàn” do câu lạc bộ hát then phường biểu diễn. Màn kết là tiết mục “đẹp mãi quê mình Lạng Sơn ơi” do tốp múa trường Mầm non Hoàng Văn Thụ biểu diễn.

Tin bài: Tổng duyệt chương trình văn nghệ tổ chức lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024. Ngày 29/2/2024 UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức cương trình tổng duyệt văn nghệ khai mạc Lễ hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa năm 2024 (ngày 22 âm lịch) Đến dự có Đồng chí Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo Phòng VH-TT; Văn phòng HĐND-UBND; Thành Đoàn Lạng Sơn và các đồng chí Lãnh đạo UBND phường và các thành viên BTC lễ hội phường Hoàng Văn Thụ xuân Giáp Thìn năm 2024. Khai mạc Lễ hội đền Tả Phủ Kỳ Lừa xuân Giáp Thìn năm 2024, gồm 5 tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, về Lạng Sơn… được các nghệ sỹ trung tâm văn hoá thành phố Lạng Sơn; các câu lạc bộ văn nghệ phường Hoàng Văn Thụ biểu diễn. Mở đầu là bài hát “Về Lạng Sơn” - Sáng tác Đoàn Đăng Đức; tiết mục then “Xuân mà”; Song ca ca khúc Xuân yêu đời; màn hát múa tiết mục “Cô bé thượng ngàn” do câu lạc bộ hát then phường biểu diễn. Màn kết là tiết mục “đẹp mãi quê mình Lạng Sơn ơi” do tốp múa trường Mầm non Hoàng Văn Thụ biểu diễn.

 

About