Skip to main content
Trích yếu Công văn Về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
Số hiệu văn bản
931a/UBND
Ngày ban hành
17-11-2022
Lĩnh vực
Loại văn bản

About