Skip to main content

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2024 của uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Ngày 02/6/2024 UBND phường huy động toàn thể lực lượng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn các khối phối hợp cùng tiến hành tham gia bảo vệ môi trường, thu gom chất thải, rác thải trên 2 đoạn đường dạo  Suối Lao Ly,  Hồ Phú Lộc và các đoạn đường, ngõ xóm trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 Thực hiện kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2024 của uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Ngày 02/6/2024 UBND phường huy động toàn thể tổ chức lực lượng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn các khối phối hợp cùng tiến hành tham gia bảo vệ môi trường, thu gom chất thải, rác thải trên 2 đoạn đường dạo Suối Lao Ly, Hồ Phú Lộc và các đoạn đường, ngõ xóm trên địa bàn. Phân công lực lượng: các khối 1,2,4,5,6 thu gom chất thải, rác thải trên 2 đoạn đường dạo Suối Lao Ly và Hồ Phú Lộc. Các khối còn lại tham gia vệ sinh tại các tuyến đường, ngõ trên địa bàn khối mình. Lực lượng tham gia gồm 120 người tham gia trực tiếp trong buổi sáng đã hoàn thành kế hoạch đề ra.               Bài và ảnh: Lương - Trang: CC VH-XH

Phân công lực lượng: các khối 1,2,4,5,6 thu gom chất thải, rác thải trên 2 đoạn đường dạo  Suối Lao Ly và Hồ Phú Lộc.

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Các khối còn lại tham gia vệ sinh tại các tuyến đường, ngõ trên địa bàn khối mình.  Lực lượng tham gia gồm 120 người tham gia trực tiếp trong buổi sáng đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

                           Bài và ảnh: Lương - Trang: CC VH-XH

About