Skip to main content

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: HN đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024

Chiều ngày 12/6/2024, Ủy ban MTTQ phường Hoàng Văn Thụ phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Dự hội nghị có Bà Nông Bích Thuận - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn TP; đồng chí Lương Đình Chung - Bí thư Thành đoàn, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Thành phố trúng cử trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ; đồng chí Vũ Sơn Hà - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Dương Đức Tuy - Phó BT Đảng ủy,Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong TT Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng Ban CTMT và đại diện 90 cử tri của 13 khối phố trên địa bàn phường.

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: HN đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024

        Bà Nông Bích Thuận - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

​Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: HN đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024 [Click and drag to move] ​

 

              Ông Lương Đình Chung - Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Đại biểu HĐND các cấp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2024; Thông báo dự kiến nội dung,chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND các cấp năm 2024.

​Dự hội nghị có Bà Nông Bích Thuận - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn TP; đồng chí Lương Đình Chung - Bí thư Thành đoàn, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Thành phố trúng cử trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ; đồng chí Vũ Sơn Hà - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Dương Đức Tuy - Phó BT Đảng ủy,Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong TT Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng Ban CTMT và đại diện 90 cử tri của 13 khối phố trên địa bàn phường. [Click and drag to move] ​

                                      Ông Dương Đức Tuy - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ: HN đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024

                                          Bà Lê Thị Tươi - Chủ tịch UBMT TQ phường phát biểu tại hội nghị

.PHV

                                                 Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn các vị cử tri đã tham gia phát biểu 5 ý kiến, kiến nghị với 14 nội dung cụ thể trên các lĩnh vực: ANTT, ATGT, đầu tư XDCB, VSMT..

Tại hội nghị, Đại biểu HĐND các cấp đã trao đổi và trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết và sẽ báo cáo với cử tri vào hội nghị TXCT sau kỳ họp giữa năm 2024.

                            Người thực hiện:  Lương Trang - CC VH-XH

About