Skip to main content

Phường Hoàng Văn Thụ: Khai mạc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2024

Sáng ngày 19/6/2024, Ban CHQS phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khai mạc Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2024 cho 46 Dân quân gồm; (28 đ/c Dân quân cơ động và 18 đ/c Dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4) chiến sĩ Dân quân thuộc 13 khối phố trên địa bàn.

Dự khai mạc có đồng chí Trung tá Hoàng Mạnh Công - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Lạng Sơn; đồng chí Vũ Sơn Hà - Bí thư Đảng uỷ phường, Chính trị viên Ban CHQS phường; đồng chí Dương Đức Tuy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo huấn luyện; cùng sự có mặt của các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQ, các đoàn thể phường, khối trưởng 13 khối phố và các đồng chí Dân quân tham gia huấn luyện dân quân năm 2024                 

 Ông Dương Đức Tuy - Chủ tịch UBND - Trưởng ban CĐHL phường phát biểu khai mạc Ông Dương Đức Tuy - Chủ tịch UBND - Trưởng ban CĐHL phường phát biểu khai mạc                                                                                                                                 

 

Dự khai mạc có đồng chí Trung tá Hoàng Mạnh Công - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Lạng Sơn; đồng chí Vũ Sơn Hà - Bí thư Đảng uỷ phường, Chính trị viên Ban CHQS phường; đồng chí Dương Đức Tuy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo huấn luyện; cùng sự có mặt của các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQ, các đoàn thể phường, khối trưởng 13 khối phố và các đồng chí Dân quân tham gia huấn luyện dân quân năm 2024.

Dự khai mạc có đồng chí Trung tá Hoàng Mạnh Công - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Lạng Sơn; đồng chí Vũ Sơn Hà - Bí thư Đảng uỷ phường, Chính trị viên Ban CHQS phường; đồng chí Dương Đức Tuy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo huấn luyện; cùng sự có mặt của các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQ, các đoàn thể phường, khối trưởng 13 khối phố và các đồng chí Dân quân tham gia huấn luyện dân quân năm 2024.

Với chủ đề "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng", đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng Dân quân phường nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn phường ngày càng vững chắc.

                                                             Người thực hiện: Lương Trang - CCVH-XH

About