Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
Số hiệu văn bản
50/KH-UBND
Ngày ban hành
20-03-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About